הודעות

מס' פנייה שם המבחן הפנייה סטטוס תאריך עדכון תאריך פנייה  
{{ r.id }} {{ r.exam_name ? r.exam_name : 'פנייה כללית' }} {{ r.content }} חדש בטיפול מבוטל טופל {{ r.modified }} {{ r.created }}